МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 5-Р САРЫН 25-НИЙ ӨДӨР 102-Р ТОГТООЛООР ГАРГАСАН ШИЙДВЭР

1. Шинэкоронавирусын цар тахалтай холбоотойгоор улс орон даяар тогтоосон

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 4-Р САРЫН 28-НИЙ ӨДРИЙН 102 ДУГААР ТОГТООЛООР ГАРГАСАН ШИЙДВЭР

1. Шинэкоронавирусын цар тахалтай холбоотойгоор улс орон даяар тогтоосон

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2020 ОНЫ 3-Р САРЫН 22-НЫ ӨДРИЙН 102-Р ТОГТООЛООР ГАРГАСАН ШИЙДВЭР

1. Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгчлэн шилжүүлсэн